Seglingen 14-06-04.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0604-poster