Seglingen 14-06-11.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0611-poster