Seglingen 14-06-18.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0618-poster