Seglingen 14-05-14.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0514-poster