Seglingen 14-06-25.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0625-poster