Seglingen 14-08-13.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0813-poster