Seglingen 14-08-20.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0620-poster