Seglingen 14-08-27.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0827-poster